Hwb has now replaced the NGfL Cymru service.
The NGfL Cymru resources you have tried to access can be found in the ‘Find and Use’ section of Hwb.
Please remember to update your bookmarks.
If you experience any issues with the resources, please e-mail Hwb: hwb@wales.gsi.gov.uk
Mae Hwb wedi disodli gwasanaeth GCaD Cymru.
Mae’r adnoddau GCaD Cymru yr ydych yn ceisio cael mynediad iddynt nawr ar gael ar Hwb, yn yr adran ‘Canfod a Defnyddio’.
Cofiwch ddiweddaru eich nodau tudalen os gwelwch yn dda.
Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau gyda’r adnoddau, ebostiwch Hwb: hwb@cymru.gsi.gov.uk